masterdevan.com

Hotline : 0886683839
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC LÀ GÌ?


Hóa đơn điện tử đem đến nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý của Nhà nước. Nhận thấy được những lợi ích đó, nhà nước đẩy mạnh triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử trong năm 2018 và với mục tiêu từ năm 2020 toàn bộ các doanh nghiệp cả nước áp dụng hóa đơn điện tử kể các hộ kinh doanh có thu nhập trên 3 tỷ đồng mỗi năm. Vậy hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP RỦI RO CAO VỀ THUẾ SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ HÀNG THÁNG


Căn cứ theo Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT), các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế sẽ không được sử dụng HĐĐT bình thường mà phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT có mã xác thực có mã xác thực của cơ quan thuế. Theo đó, các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế nhằm thực hiện đúng quy định của Chính phủ.

KHỞI TẠO VÀ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT


Để triển khai và áp dụng hóa đơn điện tử hiệu quả thì tổ chức cần nắm rõ việc khởi tạo và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử một cách cụ thể. Vậy khởi tạo và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử như nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

05 ĐIỂM LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ - CP


Hóa đơn điện tử sẽ thay thế toàn bộ hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ. Dưới đây, là 05 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về hóa đơn điện tử nhằm thực hiện đúng quy định.
Image Upload